การทำความร้อนใต้พื้นสามารถทำได้กับพื้นไม้หรือไม่?

เมื่อเพิ่มระบบทำความร้อนส่วนกลางให้กับบ้าน ตัวเลือกการปูพื้นของคุณจะเป็นปัญหา การมีเครื่องทำความร้อนใต้พื้นจากพื้นไม้เป็นหนึ่งในประเด็นที่ถกเถียงกัน ดังนั้นเราจึงพร้อมตอบคำถามนี้ให้กับคุณ

ในระยะสั้น – เป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีระบบทำความร้อนใต้พื้นด้วยพื้นไม้? ‘ทั้งน้ำและไฟ เครื่องทำความร้อนใต้พื้น ระบบสามารถจับคู่กับพื้นไม้ได้เนื่องจากวัสดุจะนำพาและดักจับความร้อนที่เกิดจากระบบใต้พื้นของคุณและแผ่กระจายไปยังห้องด้านบน’ เขากล่าว อุ่นเครื่อง (เปิดในแท็บใหม่).

#การทำความรอนใตพนสามารถทำไดกบพนไมหรอไม

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *